Nạp ắc quy BC1815

2.505.000 đ

GNY: 3.000.000 đ

Ổn Áp 1 kVA DRI-1000

1.250.000 đ

GNY: 1.410.000 đ

Nạp ắc quy Bc1830

1.903.000 đ

GNY: 2.300.000 đ

Ổn Áp 1 kVA SH-1000

1.130.000 đ

GNY: 1.310.000 đ

Ổn Áp 0,5 kVA DRI-500

939.600 đ

GNY: 1.160.000 đ

Ổn Áp 0,5 kVA SH-500

850.000 đ

GNY: 1.010.000 đ